Phẫu thuật chuyển ngón chân thành ngón tay cái là một trong những thành công ghi dấu sự phát triển của ngành vi phẫu Việt Nam ngang tầm thế giới.

VIDEO LIÊN QUAN