Đã đến lúc người dùng tại Việt Nam cần phải thay đổi thói quen, nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm bản quyền có trả phí. Bởi điều này không chỉ đảm bảo an toàn thông tin cho bản thân, người dùng còn có thể trải nghiệm những phần mềm, dịch vụ chất lượng một cách hợp pháp.

VIDEO LIÊN QUAN