Chương trình càng công phu hấp dẫn thì nguy cơ bị xâm phạm bản quyền càng cao. Không chỉ các cá nhân, tổ chức cố tình trục lợi trên các sản phẩm của VTV mà sự vô tình thiếu hiểu biết của một bộ phận khán giả cũng khiến cho tình trạng này càng diễn biến xấu đi.

VIDEO LIÊN QUAN