Năm hết Tết đến, cả tiểu thương và người dân đều mong chính quyền địa phương thực hiện đúng lời hứa sớm khắc phục ô nhiễm ở chợ Tân Hồng để để thuận tiện cho tất cả mọi người mua bán.

VIDEO LIÊN QUAN