Một thành viên đội khúc côn cầu trên băng Rungsted Seier Capital của Đan Mạch vừa trở thành vận động viên chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới nhận lương hoàn toàn bằng tiền kỹ thuật số Bitcoin.

VIDEO LIÊN QUAN