Các tổ đi chợ hộ tới từng nhà dân, hàng nghìn địa chỉ bán hàng cùng các đội xe lưu động được duy trì, sẵn sàng cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân với nỗ lực không để ai thiếu đói, thiếu điều kiện chăm sóc y tế. Người dân an tâm thực hiện ‘ai ở đâu - ở đó’ để chiến thắng dịch bệnh.

VIDEO LIÊN QUAN