Doanh nghiệp gặp khó vì COVID-19 được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 30% thuế giá trị gia tăng, số tiền chậm nộp phát sinh trong 2 năm vừa qua. Những điểm mới tại nghị quyết vừa được ban hành được kỳ vọng tiếp sức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sớm phục hồi sản xuất. Cùng trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính và ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN