Trong hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thuộc diện Nghị quyết 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" có quy định về việc xét nghiệm COVID-19. Theo đó khẳng định không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm đối với người đến từ địa bàn dịch cấp độ 4 hoặc cách ly y tế. Vậy các địa phương đã thực hiện quy định này như thế nào?

VIDEO LIÊN QUAN