Hàng hóa thì liên tục phải đáp ứng hàng rào kĩ thuật về tiêu chuẩn nhập khẩu và kiểm dịch nông sản trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn còn thói quen buôn bán thời vụ. Cần thay đổi cách thức tiêu thụ nông sản như thế nào?

VIDEO LIÊN QUAN