Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 128 hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", đồng nghĩa với việc các Chỉ thị 15, 16, 19 hiện tại sẽ không còn được áp dụng mà thay vào đó là các quy định được thống nhất trên toàn quốc, không còn tình trạng cát cứ, mỗi địa phương một kiểu.

VIDEO LIÊN QUAN