Việc điểm lại pháp luật kinh doanh là hoạt động thường niên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong báo cáo lần này, đã có những nhận định rằng, dù có những nỗ lực về khơi thông dòng chảy kinh doanh qua việc thông thoáng hơn trong việc gia nhập thị trường nhưng những chính sách kinh doanh vẫn chưa thực sự cởi mở, cách xây dựng vẫn theo cơ chế quản lý cũ.

VIDEO LIÊN QUAN