Từ 1/8 tới đây, chính thức bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức chuyên ngành văn thư, hành chính, tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 1.200 tỷ đồng. Bộ Nội vụ cũng đang kiến nghị giảm hơn 100 chứng chỉ bồi dưỡng bắt buộc, hiện hành với công chức, viên chức. Để chấp hành, liệu có khả thi?

VIDEO LIÊN QUAN