Vệ tinh NanoDragon - vệ tinh cỡ nano đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam mới đây đã bắt đầu hành trình sang Nhật Bản để kiểm định và chuẩn bị phóng thử. Chiến lược phát triển khoa học vũ trụ Việt Nam đến năm 2030 cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giấc mơ về một nền công nghiệp vũ trụ vươn cao không còn xa nữa.

VIDEO LIÊN QUAN