Tình hình dịch bệnh Covid 19 ở nước ta hiện nay đang có những diễn biến phức tạp. Chống dịch như chống giặc, tinh thần này vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những cá nhân, vì lợi ích của bản thân, đã tiếp tay đưa hàng trăm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tất cả những đối tượng này cần, phải phải bị nghiêm trị trước pháp luật.

VIDEO LIÊN QUAN