Hiện nay, tại TP.HCM, đa số các sân khấu kịch đều mang tính chất xã hội hóa, tự thu tự chi. Chính những sân khấu này là nơi thu hút đông đảo lực lượng khán giả.

VIDEO LIÊN QUAN