Dù việc vận chuyển và tiêu thụ tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn bất chấp để trục lợi bất chính, lừa đảo người dân.

VIDEO LIÊN QUAN