Hôm nay (15/9), vắc xin Nano Covax sẽ được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia họp để thẩm định lần thứ 2. Đây là cuộc thẩm định quan trọng bởi nếu được thông qua, hồ sơ sẽ được chuyển sang Hội đồng tư vấn cấp phép thuốc và vắc xin Bộ Y tế xem xét.

VIDEO LIÊN QUAN