Ở làng biển Quảng Nham (Thanh Hóa) có một loại hình đánh bắt hải sản gần bờ kỳ lạ mà người dân nơi đây gọi vui là "nghề đi giật lùi". Đây là một trong những nghề truyền thống của ngư dân nơi xã biển

VIDEO LIÊN QUAN