Tại hội thảo về giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL, nhiều ý kiến thảo luận được đưa ra bởi việc ứng phó sạt lở vùng ĐBSCL không chỉ nằm ở kinh phí.

VIDEO LIÊN QUAN