Những tiến bộ về y học đã tạo ra những ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh về máu sẽ được trình bày trong Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2022. Đây là Hội nghị khoa học lớn nhất của ngành Huyết học - Truyền máu được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

VIDEO LIÊN QUAN