Tình trạng học sinh đánh nhau, bắt nạt nhau đã trở nên phổ biến ở các trường học. Tại Nhật Bản, thậm chí những vụ bắt nạt, hăm dọa còn diễn ra trên mạng internet khiến nhà trường và phụ huynh phải đau đầu. Từ đó, phần mềm chống bắt nạt trên mạng đã ra đời.

VIDEO LIÊN QUAN