Tại cuộc Triển lãm quốc tế về hàng điện tử tiêu dùng 2019 đang diễn ra ở thành phố Las Vegas, Mỹ, lần đầu tiên đã có tới 3 công ty của người Việt cùng tham gia giới thiệu sản phẩm. Mặc dù mới chỉ ở mức độ là các công ty khởi nghiệp, nhưng sự góp mặt của họ đã tạo nên dấu ấn Việt Nam tại sân chơi công nghệ lớn nhất thế giới này.

VIDEO LIÊN QUAN