Uber vừa triển khai dịch vụ mới tại Bangkok, Thái Lan là UberMoto. Đây là dịch vụ gọi xe ôm thông qua ứng dụng Uber, tương tự như GrabBike.

VIDEO LIÊN QUAN