Vượt qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, các thầy cô đã kiên cường bám trường, bám lớp, bám biển, để chăm lo cho các thế hệ học sinh. Các thầy cô thực sự là những tấm gương sáng của ngành giáo dục nước nhà.

VIDEO LIÊN QUAN