Cha mất sớm, mẹ bỏ đi, Thúy Huỳnh sống với bà nội trong một túp lều tạm ven đường. Thế nhưng trong suy nghĩ của Huỳnh, hy vọng không bao giờ tắt.

VIDEO LIÊN QUAN