Nghị viện châu Âu vừa tổ chức một phiên điều trần trước những tác động của thỏa thuận 3 bên AUKUS, một định hướng mới cho quan hệ EU - Mỹ đã được thông qua.

VIDEO LIÊN QUAN