Warren Buffett có câu: "Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong mười năm, thì đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong mười phút." Thế nhưng những biến động của thị trường trong thời gian gần đây khiến cho nhà đầu tư "đứng ngồi không yên". Vậy xây dựng tư duy như thế nào để tự tin bước vào thị trường chứng khoán, giúp nhà đầu tư luôn vững vàng trước mọi biến động từ thị trường? Làm sao để nhà đầu tư luôn kiên định với những mục tiêu, chiến lược đầu tư đã được định sẵn? Hãy cùng thảo luận với Host Hữu Trí, anh Huỳnh Tấn Thuế - Giám đốc vùng, Khối khách hàng cá nhân, Công ty CP chứng khoán TP.HCM (HSC) và khách mời Vũ Quỳnh Trang - Giám đốc điều hành VIC Vietnam

VIDEO LIÊN QUAN