"Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời" - câu nói truyền miệng dân gian tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng phần nào thể hiện được sức mạnh và tiềm lực của hoa "đất".

VIDEO LIÊN QUAN