Đang xuất hiện một thế hệ người Việt được gọi là thế hệ “bánh mỳ kẹp", họ đang rơi vào tình thế bị kẹp ở giữa, vừa phải nuôi con, vừa phải chăm bố mẹ già không có lương hưu. Dân số Việt Nam đang già hoá nhanh, trong khi bao phủ Bảo hiểm xã hội chậm, hệ quả là: chưa kịp giàu thì đã già, chưa kịp tích luỹ thì đã về hưu.

VIDEO LIÊN QUAN