Không ai có thể tránh khỏi rủi ro khi đầu tư, vì đến những con người “nhiều não” như Warren Buffet cũng từng đưa ra những phán đoán sai lầm. Điều quan trọng là bạn học được gì từ những lần vấp ngã. Học từ người, học từ mình và thực hành sao cho đúng?

VIDEO LIÊN QUAN