Đừng bao giờ say "no" với kênh đầu tư nào, hãy tận dụng tối đa những điểm mạnh, đừng luôn luôn cố tránh điểm yếu. Có thể nói, thứ rủi ro nhất trong đầu tư không phải là những cạm bẫy trên thị trường mà lại chính là không hiểu rõ chính mình.