Đã bao giờ chúng ta thử đếm số túi giấy mà chúng ta nhận trong 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm chưa? Bởi vì cứ đi mua sắm, đi shopping là lại xách túi mang về. Số lượng túi giấy trong nhà bạn chắc là cũng bằng số lần các bạn đi mua sắm. Thậm chí là ít hơn. Bạn chi tiền để đi mua sắm bao nhiêu lần một tháng? Lượng tiền đó bằng bao nhiêu % tổng thu nhập của bạn trong tháng? Bạn đã từng “cháy túi" vì shopping hay chưa? Hay quẹt hết hạn mức thẻ tín dụng của mình vì những món đồ đang giảm giá?