"Kiếm tiền khi đang ngủ" được nhắc đến như một khái niệm hiện đại, miêu tả chính xác và hấp dẫn về những nguồn thu nhập thụ động – bước đầu để chinh phục vùng đất tài chính. Thế nhưng, với số kinh nghiệm ít ỏi và vốn sống còn non trẻ, liệu người trẻ có thực sự hiểu rõ bản chất của "Kiếm tiền khi đang ngủ"? Làm thế nào để kiếm ra tiền ngay cả khi đang ngủ?

VIDEO LIÊN QUAN