Theo cáo trạng, tổng số tiền các cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) nhận hối lộ là 4 tỷ đồng. Trong số 7 bị can nguyên là cán bộ TTGT, Đoàn Vũ Duy là người “ăn bạo” nhất khi nhận đến 2,8 tỷ đồng.

VIDEO LIÊN QUAN