Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi hiện đang là thôn có đường bê tông nông thôn nhiều nhất của huyện. Đây là kết quả từ sự góp sức, đồng lòng của bà con nhân dân mà được bắt đầu từ tâm huyết, trách nhiệm của trưởng thôn là ông Nguyễn Vàng.

VIDEO LIÊN QUAN