Học sinh, nhân viên, giáo viên được kiểm tra an ninh, kiểm tra túi xách cẩn thận trước khi vào trường. Sĩ số các lớp học vẫn thưa thớt vì phụ huynh lo ngại an toàn cho con mình. Các trường học khác đã mở cửa từ 2 tuần trước.

VIDEO LIÊN QUAN