Rất ít người khiếm thị ở Việt Nam có cơ hội học tập ngoại ngữ, nhiều người không dám đến các trung tâm để học vì không có điều kiện cũng như ngại giao tiếp. Chính vì vậy, anh Đặng Thế Lâm đã thành lập trung tâm dạy tiếng anh hoàn toàn miễn phí cho các bạn bị khiếm thị.

VIDEO LIÊN QUAN