Một lần nữa danh sách những người giàu có được Trung Quốc công bố hàng năm cho thấy quốc gia này có nhiều tỷ phú hơn so với Mỹ và khoảng cách ngày càng được nới rộng.

VIDEO LIÊN QUAN