Giới chức thành phố Bắc Kinh cũng hối thúc người dân ngừng các hoạt động đi lại không cần thiết ra khỏi thành phố và ngay lập tức cấm người dân sinh sống ở những khu vực có mức độ rủi ro trung bình và cao rời khỏi địa phương này.

VIDEO LIÊN QUAN