Cây rút tiền tại tỉnh Lưu Ninh, Trung Quốc có tính năng phát âm thanh đặc biệt khiến kẻ cướp giật mình bỏ chạy khi đang thực hiện hành vi bất chính.

VIDEO LIÊN QUAN