Trung Quốc vừa thành lập Sàn giao dịch Dữ liệu lớn Big Data đầu tiên trong cả nước. Sàn do Cục Thông tin - Kinh tế Bắc Kinh và Tập đoàn Tài chính Bắc Kinh sáng lập thí điểm cho vùng kinh tế phát triển năng động hàng đầu Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Sau đó vươn ra cả nước và quốc tế. Đây là một trong những xu hướng phát triển mạnh của nền kinh tế kỹ thuật số đang được tập trung đầu tư mạnh tại Trung Quốc.

VIDEO LIÊN QUAN