Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm những tiêu chuẩn mới. Vậy nông sản Việt Nam và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long cần phải đáp ứng thế nào với thị trường ngày một khó tính của Trung Quốc?

VIDEO LIÊN QUAN