Bộ Ngoại giao, Bộ Du lịch Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra khuyến cáo đối với công dân, du khách nước này khi đi tới Mỹ về những nguy cơ bị cướp và bạo lực súng đạn.

VIDEO LIÊN QUAN