Tại Triều Tiên, nhà nhà cho đến các doanh nghiệp, đâu đâu cũng thấy lắp các tấm pin năng lượng mặt trời, nhờ đó người dân có điện để sử dụng được nhiều thiết bị điện tử hơn.

VIDEO LIÊN QUAN