Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định tại Hội nghị không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Matxcơva

VIDEO LIÊN QUAN