Saatchi Gallery và Huawei hơp tác tổ chức triển lãm ảnh “Từ chụp ảnh tự sướng đến xu hướng tự thể hiện” từ ngày 31/3 đến 30/5.

VIDEO LIÊN QUAN