Chính phủ đã quyết định triển khai gói hỗ trợ An sinh xã hội lớn nhất từ trước đến nay lên tới 62,000 tỷ cho 20 triệu người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tất cả đều mong muốn gói hỗ trợ được triển khai nhanh chóng, đúng người, đúng thời điểm để "không ai bị bỏ lại phía sau"

VIDEO LIÊN QUAN