Số bệnh nhi vào khám và điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội đông hơn nhiều so với mọi khi. Đặc biệt, trẻ dương tính với Adeno virus tăng rất cao, nhiều ca nặng.

VIDEO LIÊN QUAN