"Dân hỏi - Thành phố trả lời là livestream của TP. Hồ Chí Minh, trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân với phương thức mới, vì vậy đã có sự lan tỏa lớn. Cà phê sáng hôm nay đã kết nối với nghệ sĩ Quyền Linh - người dẫn dắt của những buổi livestream đó để có thể chia sẻ nhiều thông tin hơn tới khán giả.

VIDEO LIÊN QUAN