Đối với trẻ em, gia đình là nơi nương tựa vững chắc và êm ái nhất trong những năm tháng đầu đời. Được sống cùng cha mẹ trong tình yêu thương chăm sóc là quyền chính đáng của mọi trẻ em, thế nhưng thực tế lại chính trong gia đình, các em đang phải đối mặt với nạn bạo hành.

VIDEO LIÊN QUAN